Tu jesteś > Strona Główna > Artykuły > Czy możliwe jest unieważnienie umowy kredytu frankowego zawartej z przedsiębiorcą?

Czy możliwe jest unieważnienie umowy kredytu frankowego zawartej z przedsiębiorcą?

Data dodania:
2022-09-12 08:38:55

Sprawy frankowe kierowane na drogę postępowania sądowego dotyczą w zdecydowanej większości umów kredytowych zawartych przez konsumentów. Co jednak z przedsiębiorcami, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarli umowę kredytu we frankach szwajcarskich? Otóż brak statusu konsumenta oraz możliwości powoływania się na przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące klauzul indeksacyjnych nie oznacza, że przedsiębiorcy, którzy zawarli umowy frankowe, nie mogą obecnie kwestionować postanowień tych umów i starać się o wykazanie nieważności umowy frankowej. Przekonaj się!

Ważna uchwała Sądu Najwyższego – szansa dla przedsiębiorców posiadających kredyty we frankach

Sąd Najwyższy (w sprawie o sygn. akt III CZP 40/22) dn. 28 września 2022 r. podjął uchwałę, która ma ogromny wpływ na losy przedsiębiorców, posiadających kredyty we frankach. Wynika z niej, że umowy kredytów frankowych zawarte z przedsiębiorcami mogą zostać uznane za nieważne.

Sąd Najwyższy uznał, że sprzeczne z naturą stosunku prawnego umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej są postanowienia, w których kredytodawca upoważniony jest do jednostronnego oznaczenia kursu waluty właściwej do wyliczenia wysokości zobowiązania kredytobiorcy oraz ustalenia wysokości rat kredytu, jeżeli z treści stosunku prawnego nie wynikają obiektywne i weryfikowalne kryteria oznaczenia tego kursu, co w konsekwencji prowadzi do bezwzględnej nieważności umowy z mocy prawa.

Ponadto Sąd Najwyższy dodał, że „sprzeczność z naturą stosunku zobowiązaniowego w rozpatrywanym przypadku polega na wprowadzeniu do jego treści elementu nadrzędności jednej ze stron i podporządkowania drugiej, co jest obce stosunkom zobowiązaniowym oraz stosunkom prywatnoprawnym w ogólności (…). Na tle art. 3531 Kodeksu cywilnego zdecydowanie dominuje stanowisko, zgodnie z którym skutkiem przekroczenia granic swobody umów jest niezgodność całości lub części czynności prawnej z ustawą w rozumieniu art. 58 § 1 lub 3 Kodeksu cywilnego”.

Uchwała Sądu Najwyższego jest szczególnie ważna, jeśli weźmiemy pod uwagę, że zarzut nieważności umowy kredytu jako sprzecznej z ustawą ma charakter uniwersalny, a więc wykorzystuje się go bez względu na to, czy kredytobiorca jest konsumentem czy przedsiębiorcą. Oznacza to, że do wszystkich osób, posiadających kredyt we frankach, do których zastosowania nie znajdą przepisy o abuzywności, zastosowanie znajdą przepisy ogólne o nieważności czynności prawnej.

Szanse na korzystny wyrok dla przedsiębiorców posiadających kredyty frankowe

Dzięki uchwale Sądu Najwyższego kredytobiorcy będą mieli większe szanse na uzyskanie korzystnego wyroku w sprawach frankowych. Niestety do tej pory sądy bardzo różnie podchodziły do oceny postanowień znajdujących się w umowach kredytowych zawartych z przedsiębiorcami. Co więcej, z uwagi na brak jednolitej linii orzecznictwa, a także wysokie ryzyko niepowodzenia oraz koszty związane z wytoczeniem powództwa wielu przedsiębiorców nie decydowało się nawet na inicjowanie procesów przeciwko bankom.

Podjęta przez Sąd Najwyższy uchwała ma bardzo duże znaczenie dla kształtowania się kierunku praktyki sądowej w sprawach dotyczących kredytów frankowych, w których kredytobiorcy nie przysługuje status konsumenta.

Podsumowanie

Masz własne przedsiębiorstwo i w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zawarłeś/aś umowę kredytu we frankach? Zastanawiasz się, czy istnieje możliwość podważenia niekorzystnych postanowień umownych oraz odzyskania od banku nienależnie uiszczonych kwot? Skorzystaj z pomocy frankowiczom, oferowanej przez kancelarie, które specjalizują się w prowadzeniu spraw frankowych.

Aktualności


2022-09-19 14:16:11

Czy import towarów z Chin do Polski cały czas się opłaca? Czy produkty z Państwa Środka cieszą się tak dużym zainteresowaniem, jak jeszcze kilka lat temu? Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na te i wiele innych pytań dotyczących importu z Chin,...

Więcej

2022-09-12 08:38:55

Sprawy frankowe kierowane na drogę postępowania sądowego dotyczą w zdecydowanej większości umów kredytowych zawartych przez konsumentów. Co jednak z przedsiębiorcami, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarli umowę kredy...

Więcej

2022-05-11 12:02:27

Urządzenia do kompletnych systemów zabezpieczeń (przeciwpożarowych, alarmowych), a także systemów nowoczesnego monitoringu (sieciowy i analogowy) – wszystko to proponuje wspomniana marka. Sklep internetowy Montersi.pl oferuje wszystko czego...

Więcej